01

Herkent u dit?

 • Complexe, vaak maatschappelijke vraagstukken die lokaal of regionaal om gedragen beleid vragen, maar waar de betrokken instanties hun ‘ivoren toren’ werkwijze voor uit de kast halen.

 • Voor lokale of regionale visie- en beleidsontwikkeling, wordt burgerparticipatie niet integraal maar als een apart spoor van de afdeling Communicatie gezien.

 • Veranderprogramma’s die door de traditionele top-down benadering geen of nauwelijks draagvlak ontwikkelen.

 • Veel beleidsmedewerkers -ongeacht het beleidsterrein- weten weinig van burgerparticipatie, hoe je dit moet aanpakken en wat de belangrijkste succesfactoren zijn.

02

Wat mist er dan?

 • Inbreng en betrokkenheid van diegenen waar het omgaat en waar het om draait.
 • Transparantie in de proces-stappen en helderheid over de wijze van besluitvorming.
 • Gemiste kansen voor baanbrekende of innovatieve oplossingen.
 • Een resultaat, wat van de betrokkenen is en wat ze herkennen.
 • Simpelweg gedegen kennis binnen organisaties om burgers, medewerkers en andere betrokkenen te betrekken bij participatietrajecten.
03

Maar het kan anders!

 • Zorg voor participatie van de betrokkenen in het hele veranderproces, van beleidsvorming tot en met organisatiewijziging en gedragsverandering.
 • Maak slim gebruik van betrokkenheid en kennis van de participanten, zij zijn degenen die met het eindresultaat aan de slag moeten gaan.
 • Zorg voor een volledig transparant proces en geef de participanten middelen in handen om samen ideeën te genereren, te clusteren en te besluiten
 • Last but not least, zorg dat uw medewerkers voldoende kennis en ervaring hebben om burgers en andere medewerkers bij particpatietrajecten te betrekken.

OVER VIFORA

Vifora is een bureau wat zich richt op participatieve visie-, strategie- en beleidsontwikkeling. Daar komt ook de naam Vifora vandaan, de Vi van visie en Fora van forum en participatie. Dit doen we door de inhoudelijke experts van het betreffende strategiedomein of beleidsterrein te ondersteunen in de participatieve totstandkoming van de strategie of beleid.

Lees verder...

Veel organisaties ontwikkelen in kleine groepen of met een beperkt aantal afdelingen hun visie, strategie of beleid voor de hele organisatie, samenwerkingsverband of keten aan organisaties. Vervolgens blijkt er te weinig draagvlak te zijn voor de plannen die zijn opgesteld, vanuit macht en gezag worden de plannen dan doorgedrukt of er worden dan achteraf op punten toch nog aanpassingen doorgevoerd. Niet echt een win-win te noemen.

Opdrachtgevers huren ons in om samen met hen, op hun strategiedomein of beleidsterrein, beleid, een plan of kader met hun stakeholders, de participanten, op te zetten. Wij zorgen voor de participatie-aanpak en het maximaliseren van de participatiedeelname of -graad en onze opdrachtgevers voor de inhoudelijke expertise. Met als resultaat dat gewenste verandering of vernieuwing volledig draagvlak van de stakeholders en participanten heeft. Dat is ook waar we voor staan, vernieuwen met draagvlak.

 

WAAROM VIFORA?

Wij beschikken over vrijwel alle noodzakelijke specifieke kwaliteiten die voor kleine of grote participatieprojecten nodig zijn:

 • We hebben ervaring met grote (soms langdurige), complexe projecten. Daarin werken we altijd naar een goed resultaat voor de opdrachtgever en onze doelgroep(en)
 • Zowel off- als online werken en op beide terreinen deskundig en onafhankelijk zijn.
 • Specialisten in het vinden en bereiken van de doelgroepen, stakeholders en andere betrokkenen.
 • Ruime ervaring om doelgroepen campagne gestuurd te activeren om mee te doen.
 • We hebben kennis en ervaring, van zowel off- als onlinemedia, en kunnen, ten behoeve van projecten, voor de inzet zorgen. Dat kan variëren van het ondersteunen van de afdeling communicatie tot het begeleiden van de online activiteiten tot het maken van videocampagnes e.d.
 • Ervaren in het organiseren van evenementen, zowel klein- als grootschalig en variërend van workshop tot festival.

NIEUW - STUDIO

VIFORA HEEFT HAAR EIGEN STUDIO

Vifora is een samenwerking aangegaan met The Broadcaster en samen hebben we geïnvesteerd in een studio met camera’s en opname apparatuur.

Vifora verzorgt de productie van een online, interactieve uitzending vanuit haar eigen studio, al dan niet met een professionele host. We doen dit als onderdeel van een  participatietraject of als los event, eventueel op locatie.

Heb ik uw interesse gewekt?

NIEUW - TRAINING

INRICHTEN / BEGELEIDEN BURGERPARTICIPATIE

Hoe zet ik een gestructureerd burgerparticipatie traject op en hoe kan ik dan campagne gestuurd, de activatiegraad maximaliseren?

Heb ik uw interesse gewekt?

Statistiek

VIFORA IN GETAL

Hieronder vind u een overzicht van het aantal participanten die actief op onze platformen hebben deelgenomen. De gemiddelde participatiegraad geeft een beeld van het gemiddelde participatiedeel, dus wat we met onze aanpak hebben kunnen activeren. Dit is uiteraard afhankelijk van het onderwerp, maar een participatiegraad tussen de 15% – 50% achten wij als haalbaar.

%

Gemiddelde participatiegraad

Actieve participanten

Jaren ervaring

ONS TEAM

Peter Vlaanderen

In de afgelopen jaren heb ik diverse on- en offline participatietrajecten mogen begeleiden. Daar ligt mijn passie. Het betrekken van grote groepen mensen in het beantwoorden van strategische vraagstukken, collectief opstellen van beleid en het veranderen met draagvlak.

Wessel de Valk

Al jaren hou ik me bezig met het bedenken, bouwen en inzetten van communities. Wat ik nastreef is dat burgers in beweging komen, en middels participatietrajecten met de overheid, gezamenlijk werken aan een betere en eerlijker leef- en werkomgeving.

Iris Timmermans

Ik betrek graag deelnemers bij projecten en processen om samen tot het beste resultaat te komen. Of het nu gaat om burgerparticipatie bij gemeenten of inspraak- en medezeggenschaps-traject bij grotere organisaties, ik streef ernaar om alle betrok-kenen een stem te geven.

Rick van Rooijen

Onze samenleving digitaliseert snel. Dat geldt ook voor de manier waarop we participatie en democratie vormgeven. Ik help overheden om meerwaarde te halen uit digitale technologieën die dit mogelijk maken. Met aandacht voor toegankelijkheid, privacy en veiligheid.

Nadia Schoenzwytt

Zorgen voor heldere communicatie en dat projecten hun doelstellingen bereiken is wat mij bezig houdt. Na jaren actief in de commerciële wereld richt ik mij nu op werk dat er toe doet. Zoals burgerparticipatie, diversiteit en inclusie.

Ons kantoor

Baarnsche Dijk 4-F
3741 LR Baarn

Contact

035-2203008

06-24435833
contact@vifora.nl

Kantoortijden

Maandag – Vrijdag:
9:00 – 17:00
Zaterdag & Zondag: Gesloten

Volg ons!