Partners

mijnbuurtje.nl

mijnbuurtje.nl zorgt voor meer verbinding in dorpen, wijken en steden. Met een uniek online en offline platform implementeren ze oplossingen voor gemeentelijke opgaven als wijkgericht werken, burgerparticipatie en de energietransitie. Lokale kracht vinden, verbinden en versterken noemen ze dat. Vanaf de start betrekt mijnbuurtje.nl inwoners, organisaties en gemeente, zodat onze aanpak werkt voor de hele gemeenschap. Inwoners worden samen met een paar professionals opgeleid tot buurtverbinders. Zij maken zichtbaar wat er al is en motiveren iedereen om ook te participeren. De buurtverbinders beheren een online platform wat ze zelf inrichten en een naam geven. Zo komt het eigenaarschap ook echt bij hen te liggen. Mijnbuurtje.nl gelooft in het bouwen en zichtbaar maken van een inwonerscommunity waarop alles uit je buurt te vinden is. Zo investeer je met de aanpak van mijnbuurtje.nl niet alleen in één onderwerp, maar juist in de volle breedte van de gemeenschap. Samen bouw je aan een blijvende omgeving, waar inwoners, organisaties en gemeente graag terugkomen om te delen wat er op alle verschillende gebieden speelt.

De aanpak van mijnbuurtje.nl is wetenschappelijk getoetst en leidt aantoonbaar tot meer ontmoetingen en minder eenzaamheid. Ondertussen zijn ze al actief meer dan 60 gemeenten! Platformmodules zijn o.a. participatiemodule, vraag & aanbodmatching, sociale kaart, inwoners en vrijwilligersvacaturebank

ruimtemeesters.nl

ruimtemeesters.nl is in Nederland hét bureau dat de publieke en private sector voorziet van antwoorden op ruimtelijke en juridische vraagstukken en capaciteitsproblemen. Wij bieden overheden, ondernemers en particulieren praktische en effectieve oplossingen binnen de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwkunde, milieu, bestuurs- en privaatrecht.

Onze oplossingen reiken van kennisdeling en advisering op juridisch, bouwkundig en planologisch gebied tot en met het werven, selecteren en plaatsen van de juiste personele capaciteit (tijdelijk of vast). Wij bieden direct toegang tot een netwerk van ervaren en kundige omgevingsspecialisten en -regisseurs. Dat, gecombineerd met onze integrale dienstverlening van initiatief- tot en met uitvoeringsfase, maakt Ruimtemeesters tot meedenkend én meewerkend partner in het fysieke domein.

toponderzoek.nl

Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de (verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben. Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Ons kantoor

Baarnsche Dijk 4-F
3741 LR Baarn

Contact

035-2203008

06-24435833
info@vifora.nl

Kantoortijden

Maandag – Vrijdag:
9:00 – 17:00
Zaterdag & Zondag: Gesloten

Volg ons!